عید نوروز باستانی 1398 مبارک

عید نوروز باستانی 1398 مبارک


بنام خدای بهار آفرین

بهار آفرین را هزار آفرین

به جمشید و آیین پاکش درود

که نوروز از او مانده در یادبود

عید نوروز مبارک