تاکید مدیرعامل شستا بر بورسی شدن ملاردشیر

تاکید مدیرعامل شستا بر بورسی شدن ملاردشیر

روز پنج شنبه دوم اسفند ماه 1397 شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر میزبان مدیر عامل محترم شستا جناب آقای دکتر رضوانی فر  بود ،  دکتر رضوانی فر با بازدید از قسمت های مختلف دامداری بر بورسی شدن ملاردشیر تاکید  و از تحقق یافتن این امر در آینده نزدیک خبر داد ، همچنین ایشان با ابراز رضایت از عملکرد شرکت ملاردشیر طی دو سال اخیر ، بر توسعه روز افزون دامداری و اقدام به احداث فاز 2 ملاردشیر با ضرفیت اسمی 100 تن شیر در روز تاکید کردند .