محصول ایرانی ، کالای ایرانی

محصول ایرانی ، کالای ایرانی

با تلاش بی وقفه سربازان اقتصادی شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر در سال حمایت از کالای ایرانی تولید  شیر در عرض 75 روز  ،  از روزانه 68تن به روزانه 83 تن در مورخه 1/11/97 رسید .
این اقدام در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و کمبود نهاده های دامی میسر گردیده ، امید است با حمایت های مسئولین ذیربط ، این شرکت سهم عظیمی را در تولید شیر در کشور ایفاء نماید .