برگزیده تندیس سیمین در همایش ملی کارآفرینان مسئولیت پذیر

برگزیده تندیس سیمین در همایش ملی کارآفرینان مسئولیت پذیر

در این همایش  از شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر به عنوان  یکی از برترین بنگاه های اقتصادی در زمینه مسئولیت پذیری و کارآفرینی تشکر و قدر دانی گردید  و همچنین این شرکت  برگزیده تندیس سیمین در همایش ملی کارآفرینان مسئولیت پذیر شد
 

برگزیده تندیس سیمین در همایش ملی کارآفرینان مسئولیت پذیر

شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

آدرس : کرج٬جاده قدیم هشتگرد٬ سه راه سهیلیه٬ بعد از شهرک زعفرانیه ٬ نرسیده به شهرک کوروش ٬ انتهای خیابان حکمت

تلفن : 02645313439 -- 02645313462

امور سهام شرکت : (داخلی 140) 0264531345

ایمیل : info@malardshir.ir

شبکه های اجتماعی