جلسه صمیمی مدیرعامل محترم با کارکنان زحمت کش شرکت

جلسه صمیمی مدیرعامل محترم با کارکنان زحمت کش شرکت

همزمان یا زادروز حضرت زینب (س) مراسمی بهمین سبب با حضور پرسنل خدوم شرکت و با سخنرانی مدیر عامل محترم برگزار شد و ایشان گزارشی از روند فعالیت شرکت رو به سمع حاضران رساند.
 

جلسه صمیمی مدیرعامل محترم با کارکنان زحمت کش شرکتجلسه صمیمی مدیرعامل محترم با کارکنان زحمت کش شرکت