هلال احمر * ملارد شیر

هلال احمر * ملارد شیر

✅دیدار سرپرست،معاون و جمعی از اعضای داوطلب هلال احمر نظرآباد از شرکت ملارد شیر شهرستان نظرآباد جهت همکاری آموزش اطفا حریق امداد و نجات و کممکهای اولیه