استرس گرمایی در خصوص گاو شیری

استرس گرمایی در خصوص گاو شیری

گاوهای شیری در مواجهه با استرس گرمایی علائم زیر را نشان می دهند:
• کاهش فعالیت
• دام ها به دنبال جای سایه یا جریان باد می گردند
• عدم تمایل به دراز کشیدن
• افزایش تعداد تنفس
• تنفس با دهان باز (له له زدن)
• افزایش ترشح و ریزش بزاق از دهان
• کاهش ماده خشک مصرفی
• بی قرار و اضطراب
• تجمع گاوها در اطراف آبخوری
• میزان مصرف آب بطور معنی داری افزایش میابد
• افزایش ادرار (مقادیر بیشتری از الکترولیت ها از دست می روند)
• افزایش SCC
• افت تولید شیر
• کاهش پروتئین و چربی شیر
• کاهش کیفیت آغوز
• افت اسکور بدنی
• تغییر اسکور مدفوع (مدفوع شل تر از حالت عادی می شود)
• افزایش وقوع بیماری هایی نظیر اسیدوز شکمبه، هایپوکلسمی (بالینی/تحت بالینی)، متریت، پرولاپس رحم، ورم پستان، ادم پستان، لنگش، بالانس منفی انرژی
• افت نرخ باروری
• افزایش مرده زایی و تولد گوساله های ضعیف
• افت رشد و وزن گیری در دامهای درحال رشد (توجه به استرس گرمایی در این گروه از دام ها)
• افت pH شکمبه
• کاهش حرکات دستگاه گوارش
• افزایش جریان خون محیطی
• تغییرات هورمونی
• اختلال در رشد رویان
• افت بی کربنات بدن
• افزایش آسیب سلولی متعاقب هورمون های مرتبط با استرس و ماهیت اسیدوژنیک استرس گرمایی
• تغییرات الکترولیتی و اسید-باز بدن
یکسری نکات در خصوص استرس گرمایی
1. تا حد امکان برای تمامی گاوها، سایه بان و مه پاش را با رعایت اصول نصب و نحوه ی استفاده از آنها فراهم کنید (حداقل از سایه بان های توری موقتی بهره ببرید). استفاده از اقدامات مدیریتی برای کنترل استرس گرمایی در گاوهای خشک و انتظار زایش، اگراهمیت بیشتری در مقایسه با گاوهای پرتولید نداشته باشند، کمتر نیستند.
2. بیشترین تاثیر استرس گرمایی بر نرخ باروری از یکی دو هفته قبل تا یکی دو هفته بعد از تلقیح است. گاوهای این گروه را به خوبی خنک نگه دارید و با تمهیدات کافی بار استرس گرمایی را از دوش این گروه بردارید.
3. حجم عمده ی خوراک ریزی، جابجایی دام ها و سایر اقدامات اینچنینی را در ساعات خنک شبانه روز انجام دهید.
4. آب تمیز و باکیفیت بطور دائم در دسترس گاوها باشد.
5. برای کنترل اسیدوز تحت حاد شکمبه (SARA) علاوه بر استفاده از جوش شیرین در خوراک، از آن به عنوان جوش شیرین آزاد در کنار آخور نیز بهره ببرید.
6. شرایط راحتی و بستر گاوها را برای بیشترین زمان استراحت فراهم نمایید.
7. کاهش تراکم یک اقدام ضروری در تمام فصول بویژه فصول گرم است.
8. اگر در کل سال به بررسی گاوهای تازه زا نمی پردازید، حتما در طول استرس گرمایی این اقدامات را انجام دهید: بررسی گاوها از نظر جفت ماندگی، متریت، جابجایی شیردان، و …
9. از کیفیت آغوز مصرفی اطمینان حاصل نمایید زیرا استرس گرمایی شدیدا بر کیفیت آغوز تاثیر می گذارد. از فریز کردن آغوزهای تابستان برای استفاده در فصول بعد خودداری کنید (استثنا: اگر از کیفیت آن اطمینان حاصل کردید، این کار مانعی ندارد).
10. کاهش سایر استرس ها نظیر واکسیناسیون و مگس.