اصول معاینه دام ها

اصول معاینه دام ها

1- اخذ درجه حرارت بدن
دماسنج باید به مدت 2 دقیقه داخل رکتوم قرار گیرد و دمای نهایی قرائت شود.
دمای طبیعی در گاو ماده: 38/6 ، گاو نر: 38/6 ، گوسفند و بز: 39/1 ،
2- بازرسی پوست
باید قائده گوش ها و شاخ ها و جدوگاه و گردن و شانه و بیضه ها و بین پاها و پشت دست ها و مقعد و و واژن به دقت بازرسی شود. از لحاظ رنگ و شفافیت و کنه ها و شپش ها و ضایعات جلدی . . .
3- معاینه دستگاه تنفسی
محل مناسب برای معاینه دستگاه تنفس: اگر یک خط فرضی عمود از شانه رسم کنیم و یک خط موازی ستون مهره ها تا تهیگاه. . . و اگر این دو خط را به هم وصل کنیم محل مناسبی برای معاینه ریه ها و گوش دادن به حرکات ریه است. می توانیم گوشی را روی خود نای قرار دهیم و صدا را گوش دهیم.

شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

آدرس : کرج٬جاده قدیم هشتگرد٬ سه راه سهیلیه٬ بعد از شهرک زعفرانیه ٬ نرسیده به شهرک کوروش ٬ انتهای خیابان حکمت

تلفن : 02645313439 -- 02645313462

امور سهام شرکت : (داخلی 140) 0264531345

ایمیل : info@malardshir.ir

شبکه های اجتماعی