برگذیده اولین جشنواره شیر

برگذیده اولین جشنواره شیر

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر با حضور مقامات ارشد استانی به عنوان برگذیده اولین جشنواره شیر در استان البرز انتخاب شد .