آب و هوای سرد مانع رشد گوساله ها می شود

آب و هوای سرد مانع رشد گوساله ها می شود

در آب و هوای سرد باید انرژی بیشتری از طریق استارتر به گوساله ها خورانیده شود. گوساله هایی که درk سرما خوب رشد نکنند شیر کمتری هم در دوران بلوغ تولید خواهند کرد. دامنه خنثی حرارتی در گوساله ها بین 15.5 تا 24 درجه سانتی گراد است.
برای اینکه انرژی بیشتری به گوساله برسانیم 4 انتخاب وجود دارد:
1-خورانیدن شیر جایگزین بیشتر
2- خورانیدن بیشتر شیر درمانی (دارویی) پاستوریزه شده
3- خورانیدن شیرهای جایگزین با سطوح بالاتر چربی
4- استفاده از مکمل چربی در خوراک مایع
به بیان ساده، بیشتر خورانیدن به نظر بهترین و درست ترین راهکار به نظر می رسد. اما باید توجه داشت که نباید پروتئین را بیش از حد تغذیه نمود چون احتیاجات پروتئین در طول تنش سرمایی افزایش نمی یابد. استفاده از چربی اضافی (تقریبا 110 گرم در روز) یک راهکار بسیار عملی است که نتیجه آن در شکل های زیر به وضوح مشخص است.
توجه داشته باشید که هر 5.5 درجه سانتی گراد کاهش در میانگین دمای روزانه، افزایش وزن روزانه را در حدود 90 گرم در روز کاهش می دهد.