تولد گوساله با تکنیک انتقال جنین

  تولد گوساله با تکنیک انتقال جنین

  نخستین گوساله با استفاده از تکنیک انتقال جنین در شرکت کشاورزی دامپروری ملاردشیر متولد شد ، بکار گیری روش انتقال جنین برای نخستین بار در استان تهران و البرز با تلاش کارشناسان شرکت کشاورزی دامپروری ملاردشیر با موفقیت انجام گرفت…
  انتقال جنین در مدیریت تولید مثلی گاو شیری بعنوان یک کاربرد علمی تجاری ، بخوبی ثابت شده است . اگر چه در اغلب واحدهای پرورش گاو شیری شمال آمریکا به صورت رویتن استفاده نمی شود اما
  فراهم بودن این تفکیک مزایای زیادی از جمله افزایش تعداد گوساله از یک گاو با پتانسیل ژنتیکی بالا را داراست.
  فرآیند واقعی بازیافت و انتقال جنین مستلزم یک سری مراحل هماهنگ شده دقیق
  می باشد . همانند تلقیح مصنوعی موفقیت بستگی به درصد موفقیت هر یک از مراحل انفرادی دارد . نتیجه نهایی تعداد گوساله های متولد شده و روی هم رفته مراحل متنوع، توسعه نیافته اند.
  تخمدانهای گوساله ماه در بدو تولد حاوی حدود صد هزار فولیکول اولیه است . هر یک از این فولیکولها بالقوه توانایی آن را دارند که در دوران باردهی تولید مثلی حیوان رشد و لقاح یابند و به یک نوزاد
  تبدیل شوند . در عین حال 9/99 درصد این فولیکولها در شرایط طبیعی تولید مثل تحلیل رفته و از بین       می روند . تنها در حدود1% درصد آنها می توانند مراحل رشد را  طی می کنند و از میان این درصد ناچیز تنها تعداد انگشت شماری لقاح  می یابند و نهایتاً به نوزاد تبدیل می شوند . با پیشرفت و توسعه تکنولوژی انتقال جنین امکان آن فراهم شده است که تعداد بیشتری از فولیکولهای موجود در تخمدانهای گاو وادار به رشد طبیعی و لقاح کنند و به جنین تبدیل نمایند.
  سپس با جمع آوری این جنینها و انتقال آنها به گاوهای گیرنده ، راندمان گوساله دهی
  گاودهنده جنین را چندین برابر نمایند . از جمله تکنیکهای که در جهت افزایش راندمان گوساله دهی گاو قابل استفاده است می توان موارد زیر را نام برد .
  1-    وادار کردن گاو به تخمک گذاری چند تایی و تولید همزمان چندین جنین
  2-    نصف کردن جنینهای تولید شده و تولید نوزاد پس از انتقال هر یک از نیمه های جنین
  3-    تولید جنینهای آزمایشگاهی با استفاده از تخمکهای موجود در تخمدانهای گاو های کشتار شده
  4-    برداشت تخمک از تخمدانهای گاو و تولید جنینهای آزمایشگاهی
  5-  انبوه سازی جنین از طریق تفکیک سلولهای یک جنین چند روزه و استفاده از هر یک از سلولهای تفکیک شده برای تولید یک جنین دیگر
  6-    تعیین جنسیت جنین و تولید نوزاد با جنسیت از پیش تعیین شده
  7-    انتقال ژن مطلوب به داخل ژنوم جنین و تولید دامهای اصلاح شده ژنتیکی
  8-    انجماد جنینهای تولید شده و انتقال آنها به دامهای گیرنده جنینها در زمانهای مختلف
  وتکنیکهای دیگری که در کنار تکنیک انتقال جنین ، امکان پیاده کردن آنها بر روی دام وجود دارد .
  تاریخچه و روند پیشرفت انتقال جنین در جهان و ایران :
  اولین انتقال جنین موفقیت آمیز در سال 1890 میلادی از دانشگاه کمبریج توسط Heape در خرگوش گزارش شده است . اولین انتقال جنین موفقیت آمیز در گوسفند در سال 1949 و اولین گوساله حاصل از انتقال جنین در سال 1951 گزارش شده است . که توسط Willette  و همکارانش صورت گرفت و سرانجام در سال 1964 mutter  و همکارانش انتقال جنین بدون جراحی را در گاو انجام دادند .
  کاربرد انتقال جنین در صنعت دامداری در اوایل دهه 1970 میلادی زمانی که نژادهای دو منظوره اروپایی در نیوزلند ، استرالیا و آمریکای شمالی مورد توجه قرار گرفتند آغاز شد .
  در سال 1971 اولین کمپانی تجارتی انتقال جنین در حیوانات اهلی شکل گرفت و گوساله های حاصل از جنین های منجمد در سال 1973 گزارش شد . بالاخره انجمن بین المللی انتقال جنین (I . E . T . S   ) در سال 1974 تأسیس شد در طی رونق کوتاه مدت این تکنولوژی در دهه 1970 پیشرفتهای قابل توجهی در تکامل روشهای استحصال ، انتقال و انجماد جنین به وجود آمد .
  با توسعه روش غیر جراحی انتقال جنین عملیات اجرایی آن در شرایط مزرعه بیش از پیش توسعه پیدا کرد .
  به دنبال آن تولید جنین در آزمایشگاه با استفاده از اووسیت ( تخمک ) های جمع آوری شده از تخمدان گاو پس از کشتار و اخیراً تکنیک به دست آوردن تخمک از گاو زنده و حتی آبستن و تولید جنین باعث افزایش راندمان تولید مثل گاو های ممتاز شده است .
  انتقال ژن و تولید حیوانات ترانس ژنتیک ، تعین جنسیت جنین قبل از انتقال وبه دست آوردن نتاج دلخواه از نظر نر و یا ماده بودن ، بارور کردن تخمک در آزمایشگاه توسط یک اسپرم و … از پیشرفتهای دیگر تکنولوژی در جهت افزایش بازده تولید مثل گاو های ممتاز و کوتاه کردن فاصله نسل ها می باشد .
  امروزه انتقال جنین و تکنولوژی وابسته آن یک وسیله مؤثر در حفظ و اصلاح نژاد دام و افزایش بازده تولید مثل و به عنوان رفع بسیاری از مشکلات بهداشتی و قرنطینه ای در سطح وسیعی از دنیا به کار گرفته می شود .
  انتقال جنین (Embryo  Transfer  )
  اصطلاح انتقال جنین از لحاظ لغوی به معنی جمع آوری یک جنین از یک اعطاء کننده و جایگزینی آن در رحم و یا لوله رحمی حیوان پذیرنده می باشد .
  به هر حال به طور معمول این تعریف تمام روشهای مربوط به انتقال جنین از قبیل سوپر اوولا سیون در حیوانات اعطاء کننده را نیز در بر می گیرد که در این روش در هر دوره
  تخمک گذاری تعدادی زیادی حجم از حیوان اعطا کننده به دست می آید و ذخیره می شود و جنینها در آزمایشگاه با تکنیکهای ماهرانه ای کامل می شود .
  تجربیات و روشهای مربوط به انتقال جنین امروزه به حدی گسترش یافته است که در برخی کشورها انتقال جنین به صورت تجارتی صورت می گیرد . در انگلستان عملیات انتقال جنین در خود دامداری توسط برخی دامپزشکان ارائه می شود .
  کاربرد انتقال جنین :
  1-تولید گوساله نر مورد نیاز مراکز اسپرم گیری 
  با وجود گاوهای ممتاز در گله های تحت پوشش یک سازمان چنانچه شرایط بهداشتی و قرنطینه ای کامل ایجاد شود واحدهای سازمان می تواند یکی از منابع تولید گوساله نر برای مراکز اسپرم گیری و یا دامداری های دیگر باشد .
  چون بسیاری از گاوهای ممتاز به دلایلی از قبیل سقط جنین ، مرگ و میرگوساله و … موفق به تولید گوساله نر نمی شوند با استفاده از انتقال جنین به دلیل افزایش تعداد تخمکها پس از عمل سوپر اوولاسیون و افزایش گوساله های تولیدی شانس گوساله نر تقریباً حتمی است .
  2-انجماد جنین و استفاده در واحدهای دیگر و یا فروش آن
  در صورتی که تعداد جنینهای به دست آمده در یک مرحله بیش از گیرنده های قابل پیش بینی باشد .
  جنین های اضافی منجمد و در فرصت دیگری مورد استفاده قرارمی گیرند و یا بر عکس چنانچه در یک مرحله ، دهنده ها پاسخ مناسبی ندهند و گیرنده ها آماده باشند جنین های منجمد شده انتقال داده می شوند امکان استفاده جنین منجمد در واحدهای دیگر ویا فروش نیز عملی می باشد .
  3-استفاده از تلسیه هایی که از نظر فنوتیپ و یا ژنوتیپ به عنوان گیرنده متناسب با گله نمی باشند.
  به طور مسلم در پرورش تلیسه ، تعدادی گوساله ماده به دلایل مختلف چه از لحاظ فنوتیپی و چه از لحاظ ژنتیکی متناسب با گله نمی باشد و به عبارت دیگر نسبت به همسالان خود از رشد مناسبی برخوردار نیستند و یا از نظر ژنتیکی و از نظر صفات ظاهری و قابل ارزیابی دارای امتیاز کمتری نسبت به همسالان خود می باشند که در نهایت از گله حذف خواهند شد .
  البته تعداد آنها در جمعیت زیاد قابل توجه می باشد این گونه تلیسه ها به عنوان گیرنده مورد استفاده
  قرار  می گیرند و پس از زایمان می توان آنها را از گله حذف نمود .
  4-اخذ نتاج بیشتر از گاو های ممتاز
  همانطور که ذکر شده با توجه به طولانی بودن دوران بارداری و همچنین آزاد شدن یک تخمک در شرایط طبیعی یک گاو در طول عمر اقتصادی خود تعداد معدودی گوساله تولید می کنند . با استفاده از این تکنیک از یک گاو تعداد گوساله های بیشتر ی قابل استحصال خواهد بود .
  5-امکان اخذ نتاج از گاو های ممتاز که به دلایل مختلف روانه کشتارگاه  می شوند .
  از موارد دیگر کاربرد انتقال جنین می توان به اخذ جنینهای بارور از گاو های برتر پیر که به صورت طبیعی قادر به تولید مثل نیستند اشاره کرد . هر چند طبق یک قانون کلی زمانی که روی گله های جوانتر تکیه شود پیشرفتهای ژنتیکی محسوس تر خواهد بود .
  و همچنین بسیاری از ماده گاوهای ممتاز و پر تولید به دلایلی از قبیل پیری ، ناباروری ، سقطهای مکرر ، بیماری و .. روانه کشتار گاه می شوند . از این دامها می توان در یک یا چند مرحله جنین اخذ و سپس روانه کشتارگاه کرد .
  6-تولید تلیسه های اصیل در نسل اول چنانچه از گیرنده های دو رگ یا بدون هویت استفاده شود
  نظر به اینکه دام گیرنده تنها نقش تغذیه و رشد جنین در شرایط محیطی خود را به عهده دارد و گیرنده (نامادری ) هیچ گونه تأثیر ژنتیکی روی جنین که در رحم خود پرورش می دهد ندارد ژنوتیپ گوساله حاصله متأثراز والدین واقعی خود می باشد .
  با استفاده از تکنولوژی انتقال جنین و استفاده از گیرنده های دو رگ یا بی هویت می توان در نسل اول گوساله هایی با سهم خونی 100 درصد به دست آورد .
  البته این موضوع خود طرح جداگانه ای با ابعاد بهداشتی و مدیریتی ویژه ای است و تأسیسات و امکانات جدیدی طلب می کند .
   
  7-انتقال جنین به عنوان روشی جهت انتقال دامهای اصیل
  اساسی ترین علت گسترش انتقال جنین در گاو و تسریع هر چه بیشتر پیشرفت ژنتیکی است که با انجام تلقیح مصنوعی امکان پذیر است به عنوان بخشی از این فرآیند انتقال جنین به عنوان روشی جهت انتقال دامهای اصیل با کمترین هزینه و جلوگیری از آسیبهای که ممکن است حین جابجایی دامهای بالغ روی دهد شناخته می شود . همچنین با حمل نطفه و رشد و تکامل آن در بدن گیرنده گوساله حاصله بهتر به شرایط منطقه ای کشور جدید عادت می کند در حالیکه انتقال دام بالغ چنین مزیتی را به همراه ندارد . جدا از گسترش ژنتیکی در میان نژاد ها انتقال جنین روشی راحت جهت به دست آوردن نژادهای جدید است که ممکن است از نظر اقتصادی نیز سودمند باشند . به عنوان مثال یک گله از گاو های قرمز دانمارکی که از طریق انتقال جنین
  وارد زیمباوه شده اند را می توان با گاوهای بومی که نسبت به شرایط نامساعد منطقه مقاوم می باشند تلاقی داد تا نتاج قوی از آنها به دست آید .

  شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

  آدرس : استان البرز ، شهرستان نظرآباد ، جاده نجم آباد ، بعد از روستای نجم آباد ، جاده سهیلیه، خیابان حکمت، نرسیده به شهرک کوروش

  تلفن : 02645313439 -- 02645313462

  ایمیل : info@malardshir.ir

  شبکه های اجتماعی