عملیات آرماتور بندی و قالب بندی چاله هاپر شارژ کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر

عملیات آرماتور بندی و قالب بندی چاله هاپر شارژ کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر

محمدی، کارشناس فنی شرکت، اعلام کرد:" عملیات آرماتور بندی و قالب بندی چاله هاپر شارژ کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر، به منظور اجرای بتن پایه های انتقال مواد از سیلوهای 500 تنی به داخل انجام شد."
 

عملیات آرماتور بندی و قالب بندی چاله هاپر شارژ کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر