عملیات خاکبرداری ‌جهت احداث سومین‌‌ محل دپوی علوفه‌ خشک در پروژه 6000 رأسی ملایر آغاز شد

عملیات خاکبرداری ‌جهت احداث سومین‌‌ محل دپوی علوفه‌ خشک در پروژه 6000 رأسی ملایر آغاز شد

رضایی، سرپرست کارگاه پروژه ملایر، اعلام کرد:" عملیات خاکبرداری ‌جهت احداث سومین‌‌ محل دپوی علوفه‌ خشک (کلش و یونجه) در پروژه 6000 رأسی ملایر آغاز شد."
 

عملیات خاکبرداری ‌جهت احداث سومین‌‌ محل دپوی علوفه‌ خشک در پروژه 6000 رأسی ملایر آغاز شد