عملیات لایه هفتم جهت احداث سیلوی دپوی ذرت علوفه‌ ای در پروژه 6000 رأسی ملایر

عملیات لایه هفتم جهت احداث سیلوی دپوی ذرت علوفه‌ ای در پروژه 6000 رأسی ملایر

مهندس رضایی، سرپرست کارگاه پروژه 6000 رأسی ملایر، اعلام کرد: "عملیات لایه هفتم برای احداث سیلوی دپوی ذرت علوفه‌ ای در پروژه 6000 رأسی ملایر به منظور ایجاد ظرفیت بیشتر برای ذخیره‌ سازی ذرت علوفه‌ ای و بهبود مدیریت تغذیه دام‌ ها انجام شد."