عملیات جوشکاری الواتور انتقال ریز مغذی در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر 

عملیات جوشکاری الواتور انتقال ریز مغذی در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر 


محمدی، کارشناس فنی شرکت ملاردشیر، اعلام کرد: "عملیات جوشکاری الواتور انتقال ریز مغذی، به منظور افزایش کارایی و بهره‌ وری در فرآیند تولید خوراک در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک انجام شد."
 

عملیات جوشکاری الواتور انتقال ریز مغذی در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر