افزایش جایگاه زایشگاه گاو از 100 متر مربع به 300 متر مربع در شرکت ملاردشیر 

افزایش جایگاه زایشگاه گاو از 100 متر مربع به 300 متر مربع در شرکت ملاردشیر 

محمدی، کارشناس فنی شرکت، اعلام کرد:" عملیات افزایش جایگاه زایشگاه گاو از 100 متر مربع به 300 متر مربع، در راستای جلوگیری از تراکم و آسیب های احتمالی به گله انجام‌ شد‌ ."

 

افزایش ظرفیت زایشگاه گاو در شرکت ملاردشیر مزایای متعددی دارد که از مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 

1. کاهش تراکم: با افزایش فضای زایشگاه، تراکم گاوها کاهش یافته و فضای بیشتری برای هر گاو فراهم می‌ شود.
2. کاهش استرس و آسیب: با فراهم آوردن فضای بیشتر، خطر آسیب‌ های فیزیکی و استرس به دلیل تراکم بالا کاهش می‌ یابد.
3. بهبود بهداشت و سلامت: فضای بزرگتر به معنای تهویه بهتر و شرایط بهداشتی مناسب‌ تر است که به بهبود سلامت گاوها کمک می‌ کند.
4. افزایش راندمان تولید: با کاهش استرس و آسیب محیطی، راندمان تولید و کیفیت محصولات نیز بهبود می‌ یابد.
5. مدیریت بهتر زایش: فضای بیشتر امکان مدیریت بهتر فرایند زایش و مراقبت از گوساله‌ های تازه متولد شده را فراهم می‌ کند.

 

افزایش جایگاه زایشگاه گاو از 100 متر مربع تا 300 متر مربع در شرکت ملاردشیر افزایش جایگاه زایشگاه گاو از 100 متر مربع تا 300 متر مربع در شرکت ملاردشیر