عملیات بهسازی فیدر زاگو شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر 

عملیات بهسازی فیدر زاگو شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر 

محمدی کارشناس فنی شرکت ملاردشیر، اعلام کرد:" عملیات بهسازی فیدر زاگو خارج شده از چرخه کار، به منظور افزایش راندمان، آغاز شد."

استفاده از دستگاه خوراک ساز (فیدر گاوداری)، سبب منظم و یکنواخت شدن خوراک دهی و افزایش راندمان تولید شرکت می گردد.
 

عملیات بهسازی فیدر زاگو شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر