آماده‌ سازی بستر گاوهای شیری در ملاردشیر

آماده‌ سازی بستر گاوهای شیری در ملاردشیر

محمدی، کارشناس فنی شرکت ملاردشیر، اعلام کرد: "آماده‌ سازی بستر برای گاوهای شیری با بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های داخل مجموعه و به منظور بهبود شرایط بهداشتی و بهره وری گاوهای شیری انجام شد."
 

آماده سازی بستر برای گاوهای شیری به مجموعه اقداماتی گفته می‌ شود که به منظور ایجاد شرایط مناسب برای نگهداری و پرورش گاوهای شیری صورت می گیرد. این فرآیند شامل تهیه و آماده سازی بستر مناسب، خاک، بالشتک و دیگر تجهیزات لازم برای ارائه یک محیط مطمئن و راحت برای گاوهای شیری است.
 

آماده‌ سازی بستر گاوهای شیری در ملاردشیرآماده‌ سازی بستر گاوهای شیری در ملاردشیرآماده‌ سازی بستر گاوهای شیری در ملاردشیر