عملیات بهسازی کف دومین فیدر خوراک سازی شرکت ملاردشیر 

عملیات بهسازی کف دومین فیدر خوراک سازی شرکت ملاردشیر 

خانی مسئول فنی شرکت اعلام کرد:" بهسازی کف دومین فیدر خوراک سازی به منظور افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در شرکت ملاردشیر و جلوگیری از ایجاد اختلال در فرایند خوراک ریزی گله انجام شد." 

 

از فیدر (میکسر خوراک دام و یا خوراک ساز)، جهت مخلوط کردن و یکنواخت کردن خوراک با هدف تغذیه بهتر دام و افزایش بازدهی در دامداری و گاوداری های صنعتی استفاده می شود. 
مزیت این روش نسبت به خوراک دهی جداگانه این است که دام، قدرت تشخیص و جداسازی خوراک را ندارد؛ در همین راستا برای تهیه جیره کاملا مخلوط از فیدر استفاده می شود.
 

عملیات بهسازی کف دومین فیدر خوراک سازی شرکت ملاردشیر عملیات بهسازی کف دومین فیدر خوراک سازی شرکت ملاردشیر