عملیات سرویس کامل و راه‌ اندازی تراکتور 104  شرکت ملاردشیر

عملیات سرویس کامل و راه‌ اندازی تراکتور 104  شرکت ملاردشیر

مجتبی ذاکر، مسئول تعمیرگاه شرکت ملاردشیر، اعلام کرد:"  تراکتور 104، به منظور جلوگیری از توقف غیرضروری در فرایندهای کشاورزی و تولیدی شرکت در کمترین زمان ممکن به‌ طور کامل سرویس و راه‌ اندازی شد."

این سرویس شامل بررسی و بهسازی جامع موتور، سیستم‌ های هیدرولیک و الکتریکی و همچنین تعویض قطعات و انجام تنظیمات لازم برای افزایش راندمان تراکتور بود.
 

عملیات سرویس کامل و راه‌ اندازی تراکتور 104  شرکت ملاردشیر