عملیات خاکبرداری در سالن‌ های 12، 14 و 16 پروژه 6000 رأسی ملایر

عملیات خاکبرداری در سالن‌ های 12، 14 و 16 پروژه 6000 رأسی ملایر

رضایی، سرپرست کارگاه پروژه ملایر،اعلام کرد:" عملیات خاکبرداری در سالن‌ های 12، 14 و 16 پروژه 6000 رأسی ملایر انجام شد."
 

عملیات خاکبرداری در سالن‌ های 12، 14 و 16 پروژه 6000 رأسی ملایر