عملیات خاکریزی لایه هفتم جهت احداث سیلو دپوی ذرت علوفه‌ ای پروژه 6000 رأسی ملایر

عملیات خاکریزی لایه هفتم جهت احداث سیلو دپوی ذرت علوفه‌ ای پروژه 6000 رأسی ملایر

رضایی، سرپرست کارگاه پروژه ملایر، اعلام کرد:" عملیات خاکریزی لایه هفتم برای احداث سیلو دپوی ذرت علوفه‌ ای در پروژه 6000 رأسی ملایر، به منظور فراهم‌ سازی زیر ساخت‌ های لازم، انجام شد."