میثم امیرحسینی: رعایت نظم و زیباسازی محیط ، کلید موفقیت و تقویت روحیه کارکنان است

میثم امیرحسینی: رعایت نظم و زیباسازی محیط ، کلید موفقیت و تقویت روحیه کارکنان است

میثم امیرحسینی، مدیرعامل شرکت ملارد شیر، به همراه علی ابراهیمی، عضو موظف هیئت مدیره و معاونین و مدیران این شرکت، از واحدهای تولیدی بازدید کردند. در این بازدید، امیرحسینی و هیئت همراه از پروژه‌های در حال اجرای شرکت، از جمله کارخانه خوراک‌سازی، سالن 300 رأسی فری استال، استخر ذخیره آب 90 هزار متر مکعبی ، عملیات گازکشی و اجرای نمای سردر ورودی اصلی شرکت بازدید کردند. همچنین، بازدیدی از کلیه واحدهای تولیدی و پشتیبانی از قبیل تعمیرگاه، خوراک‌سازی، واحدهای پرورش گوساله و تلیسه، بهداری، سالن‌های پرورش گاو شیری و واحد شیردوشی انجام شد.

 

در این بازدید، ضمن بررسی میدانی فعالیت‌های تولید، بر لزوم انجام کلیه امور توسط عوامل تولید دقیقا مطابق فرآیندها و دستورالعمل‌های ابلاغ شده تاکید شد. میثم امیرحسینی ، بر رعایت کلیه نکات بهداشتی و نظم در محیط پرورش واحدهای تولیدی و محل‌های عمومی تاکید ویژه کرد. وی از کلیه واحدها خواست تا علاوه بر اهمیت دادن به مسأله تولید و تلاش در جهت رشد کلیه شاخص‌های تولیدی، به نظم و زیباسازی محیط‌های تولیدی و اماکن عمومی نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند. امیرحسینی بیان داشت که این زیبایی‌های بصری در روحیه کلیه کارکنان تاثیر بسیار مثبتی خواهد گذاشت و نظم در رفتار و عملکرد کارکنان را نیز به دنبال خواهد داشت، که منجر به تقویت روحیه پرسنل در جهت انجام بهتر امور محوله و اهمیت دادن به نظم خواهد شد.

 

لازم به ذکر است که در همین راستا، پروژه‌های زیباسازی از قبیل طراحی و اجرای سردر ورودی شیردوشی و سردر اصلی شرکت، تکمیل و زیباسازی نمای ساختمان مرکزی اداری، محوطه‌سازی اماکن عمومی شرکت و ترمیم کف‌سازی شیردوشی در حال اجرا می‌باشد.
 

میثم امیرحسینی: "رعایت نظم و زیباسازی محیط ، کلید موفقیت و تقویت روحیه کارکنان است"میثم امیرحسینی: "رعایت نظم و زیباسازی محیط ، کلید موفقیت و تقویت روحیه کارکنان است"میثم امیرحسینی: "رعایت نظم و زیباسازی محیط ، کلید موفقیت و تقویت روحیه کارکنان است"میثم امیرحسینی: "رعایت نظم و زیباسازی محیط ، کلید موفقیت و تقویت روحیه کارکنان است"میثم امیرحسینی: "رعایت نظم و زیباسازی محیط ، کلید موفقیت و تقویت روحیه کارکنان است"میثم امیرحسینی: "رعایت نظم و زیباسازی محیط ، کلید موفقیت و تقویت روحیه کارکنان است"میثم امیرحسینی: "رعایت نظم و زیباسازی محیط ، کلید موفقیت و تقویت روحیه کارکنان است"میثم امیرحسینی: "رعایت نظم و زیباسازی محیط ، کلید موفقیت و تقویت روحیه کارکنان است"میثم امیرحسینی: "رعایت نظم و زیباسازی محیط ، کلید موفقیت و تقویت روحیه کارکنان است"میثم امیرحسینی: "رعایت نظم و زیباسازی محیط ، کلید موفقیت و تقویت روحیه کارکنان است"میثم امیرحسینی: "رعایت نظم و زیباسازی محیط ، کلید موفقیت و تقویت روحیه کارکنان است"میثم امیرحسینی: "رعایت نظم و زیباسازی محیط ، کلید موفقیت و تقویت روحیه کارکنان است"میثم امیرحسینی: "رعایت نظم و زیباسازی محیط ، کلید موفقیت و تقویت روحیه کارکنان است"میثم امیرحسینی: "رعایت نظم و زیباسازی محیط ، کلید موفقیت و تقویت روحیه کارکنان است"میثم امیرحسینی: "رعایت نظم و زیباسازی محیط ، کلید موفقیت و تقویت روحیه کارکنان است"میثم امیرحسینی: "رعایت نظم و زیباسازی محیط ، کلید موفقیت و تقویت روحیه کارکنان است"میثم امیرحسینی: "رعایت نظم و زیباسازی محیط ، کلید موفقیت و تقویت روحیه کارکنان است"میثم امیرحسینی: "رعایت نظم و زیباسازی محیط ، کلید موفقیت و تقویت روحیه کارکنان است"میثم امیرحسینی: "رعایت نظم و زیباسازی محیط ، کلید موفقیت و تقویت روحیه کارکنان است"