عملیات جانمایی و گچ‌ ریزی فونداسیون هانگار 2، پروژه 6000 رأسی ملایر

عملیات جانمایی و گچ‌ ریزی فونداسیون هانگار 2، پروژه 6000 رأسی ملایر

رضایی، سرپرست کارگاه پروژه ملایر، اعلام کرد: "عملیات جانمایی و گچ‌ ریزی فونداسیون هانگار 2 در پروژه 6000 رأسی ملایر انجام شد."