عملیات خاکریزی لایه آخر سالن‌ های 18 و 19 در پروژه 6000 رأسی ملایر

عملیات خاکریزی لایه آخر سالن‌ های 18 و 19 در پروژه 6000 رأسی ملایر

رضایی، سرپرست کارگاه پروژه ملایر، اعلام کرد: "عملیات خاکریزی لایه آخر سالن‌ های 18 و 19 در پروژه 6000 رأسی ملایر به منظور تکمیل فاز نهایی ساخت و آماده‌ سازی سالن‌ ها برای بهره‌ برداری انجام شد."
 

عملیات خاکریزی لایه آخر سالن‌ های 18 و 19 در پروژه 6000 رأسی ملایر