ورود 1000 تن سویا خریداری شده به شرکت ملاردشیر

ورود 1000 تن سویا خریداری شده به شرکت ملاردشیر

پورابراهیم، مدیر تدارکات شرکت ملارد شیر، اعلام کرد: "1000 تن سویا خریداری و در کمترین زمان ممکن به منظور تضمین تامین مستمر خوراک دام و جلوگیری از بروز هرگونه چالش در برنامه تغذیه دام‌ ها و حفظ کیفیت آن وارد شرکت شد."
 

ورود 1000 تن سویا خریداری شده به شرکت ملاردشیرورود 1000 تن سویا خریداری شده به شرکت ملاردشیر