عملیات نصب الواتور انتقال خوراک سیلوهای 500 تنی کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر انجام شد

عملیات نصب الواتور انتقال خوراک سیلوهای 500 تنی کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر انجام شد

محمدی، کارشناس فنی شرکت، اعلام کرد: "نصب الواتور انتقال خوراک از هاپر اول خط به داخل سیلوهای 500 تنی کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر با هدف بهبود عملکرد و کارایی فرآیندهای تغذیه دام انجام شد. "

 

الواتور به عنوان مکانیزمی برای انتقال خوراک به صورت عمودی در کارخانه مورد استفاده قرار گرفت.
 

عملیات نصب الواتور انتقال خوراک سیلوهای 500 تنی کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر انجام شد