عملیات جایگذاری استراکچر و مینی مخزن ریز مغذی در کارخانه خوراک تمام اتوماتیک  

عملیات جایگذاری استراکچر و مینی مخزن ریز مغذی در کارخانه خوراک تمام اتوماتیک  

محمدی، کارشناس فنی شرکت، اعلام کرد: "جایگذاری استراکچر و مینی مخزن ریز مغذی در کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر انجام شد."
 

عملیات جایگذاری استراکچر و مینی مخزن ریز مغذی در کارخانه خوراک تمام اتوماتیک  عملیات جایگذاری استراکچر و مینی مخزن ریز مغذی در کارخانه خوراک تمام اتوماتیک  عملیات جایگذاری استراکچر و مینی مخزن ریز مغذی در کارخانه خوراک تمام اتوماتیک  عملیات جایگذاری استراکچر و مینی مخزن ریز مغذی در کارخانه خوراک تمام اتوماتیک