ورود دستگاه بوجاری لرزشی به کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر

ورود دستگاه بوجاری لرزشی به کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر

محمدی، کارشناس فنی شرکت، اعلام کرد: "ورود دستگاه بوجاری لرزشی به کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر به منظور جدا کردن ضایعات و اجسام خارجی نظیر خاک، کلوخ، ساقه، برگ و ریشه پوسیده گیاهان از محصولات کشاورزی انجام شد. این دستگاه با استفاده از لرزش، مواد سبکتر را از دانه جدا می‌ کند."

 

مزایا خرید دستگاه بوجاری برای شرکت ملاردشیر:

1. بهبود کیفیت محصولات نهایی با حذف ضایعات و اجسام خارجی
2. افزایش بهره‌ وری در فرآیند تولید کارخانه خوراک
3. کاهش هزینه‌ ها و زمان مورد نیاز برای جداسازی دستی
4. افزایش استانداردهای بهداشتی و کیفیتی خوراک دام
 

ورود دستگاه بوجاری لرزشی به کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیرورود دستگاه بوجاری لرزشی به کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر