انجام عملیات آستر زنی هاپر ریز مغذی در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک ملاردشیر

انجام عملیات آستر زنی هاپر ریز مغذی در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک ملاردشیر

محمدی، کارشناس فنی شرکت، اعلام کرد: "آستر زنی هاپر ریز مغذی در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک ملاردشیر به منظور بهبود عملکرد و دقت در پردازش مواد وارد شده به کارخانه انجام شد."


 

انجام عملیات آستر زنی هاپر ریز مغذی در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک ملاردشیر