انجام عملیات درزگیری اتاق کمپرسور باد در پروژه کارخانه خوراک ملاردشیر 

انجام عملیات درزگیری اتاق کمپرسور باد در پروژه کارخانه خوراک ملاردشیر 

محمدی، کارشناس فنی شرکت، اعلام کرد: "عملیات درزگیری اتاق کمپرسور باد در پروژه کارخانه خوراک تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر به منظور کاهش هدررفت انرژی و بهبود کیفیت هوا انجام شد."
 

انجام عملیات درزگیری اتاق کمپرسور باد در پروژه کارخانه خوراک ملاردشیر انجام عملیات درزگیری اتاق کمپرسور باد در پروژه کارخانه خوراک ملاردشیر انجام عملیات درزگیری اتاق کمپرسور باد در پروژه کارخانه خوراک ملاردشیر