تسطیح و رگلاژ لایه ششم عملیات احداث سیلو دپوی ذرت علوفه‌ای در پروژه 6000 رأسی ملایر

تسطیح و رگلاژ لایه ششم عملیات احداث سیلو دپوی ذرت علوفه‌ای در پروژه 6000 رأسی ملایر

رضایی، سرپرست کارگاه پروژه ملایر، اعلام کرد:"در عملیات پروسه احداث سیلو دپوی ذرت علوفه‌ای پروژه 6000 رأسی ملایر، مرحله تسطیح و رگلاژ لایه ششم به منظور ایجاد شیب مناسب و یکنواخت انجام شد."


 

تسطیح و رگلاژ لایه ششم عملیات احداث سیلو دپوی ذرت علوفه‌ای در پروژه 6000 رأسی ملایر