انجام عملیات خاکبرداری در سالن‌ های 12، 14 و 15 پروژه 6000 رأسی ملایر

انجام عملیات خاکبرداری در سالن‌ های 12، 14 و 15 پروژه 6000 رأسی ملایر

رضایی، سرپرست کارگاه پروژه ملایر، اعلام کرد: "عملیات خاکبرداری سالن‌ های 12، 14 و 15 در پروژه 6000 رأسی ملایر به منظور آماده‌ سازی زمین برای اجرای مراحل بعدی پروژه انجام شد."
 

انجام عملیات خاکبرداری در سالن‌ های 12، 14 و 15 پروژه 6000 رأسی ملایر