اجرای عملیات خاکی لایه دوم سالن 19 در پروژه 6000 رأسی ملایر

اجرای عملیات خاکی لایه دوم سالن 19 در پروژه 6000 رأسی ملایر

رضایی، سرپرست کارگاه پروژه ملایر، اعلام کرد:" عملیات خاکی لایه دوم سالن 19 در پروژه 6000 رأسی ملایر انجام شد."
 

اجرای عملیات خاکی لایه دوم سالن 19 در پروژه 6000 رأسی ملایر