بهسازی کف فیدر استورتی در شرکت ملاردشیر   

بهسازی کف فیدر استورتی در شرکت ملاردشیر   

خانی، مسئول فنی شرکت ملاردشیر، اعلام کرد:" بازسازی کف فیدر استورتی، توسط پرسنل واحد فنی شرکت، در کمترین زمان ممکن انجام شد. "

 

استفاده از فیدر استورتی در شرکت ملاردشیر با افزایش راندمان تولید، کاهش هزینه‌ های عملیاتی و تولید، بهبود کیفیت و یکنواختی خوراک دام‌ ها، کاهش ضایعات خوراک، صرفه‌ جویی در زمان، بهبود بهداشت و سلامت دام‌ ها، موجب بهبود کارایی و بهره‌ وری کلی شرکت می‌شود.
 

بهسازی کف فیدر استورتی در شرکت ملاردشیر   بهسازی کف فیدر استورتی در شرکت ملاردشیر   بهسازی کف فیدر استورتی در شرکت ملاردشیر