نصب قیف زیر مخازن سیلو های پروژه کارخانه تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر

نصب قیف زیر مخازن سیلو های پروژه کارخانه تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر

محمدی، کارشناس فنی شرکت، اعلام کرد:" عملیات نصب قیف زیر مخازن سیلو های 125 تنی در پروژه کارخانه تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر برای بهبود و تسهیل تغذیه خطوط تولید و ارائه جریان منظم و پایدار مواد به خطوط پردازشی انجام شد."
 

نصب قیف زیر مخازن سیلو های پروژه کارخانه تمام اتوماتیک شرکت ملاردشیر