عملیات خاکبرداری همزمان در سالن‌ های 14، 15 و 16 پروژه 6000 رأسی ملایر

عملیات خاکبرداری همزمان در سالن‌ های 14، 15 و 16 پروژه 6000 رأسی ملایر

رضایی، سرپرست کارگاه پروژه 6000 رأسی ملایر، اعلام کرد:" عملیات خاکبرداری همزمان در سالن‌ های 14، 15 و 16 به وزن 342 تن انجام شد."
 

عملیات خاکبرداری همزمان در سالن‌ های 14، 15 و 16 پروژه 6000 رأسی ملایر