بهبود تهویه و گردش هوا در بهاربند گوساله‌ های 3 تا 6 ماه شرکت ملاردشیر

بهبود تهویه و گردش هوا در بهاربند گوساله‌ های 3 تا 6 ماه شرکت ملاردشیر

خانی، مسئول فنی شرکت ملاردشیر، اعلام کرد" ورق‌ های سقف بهاربند گوساله‌ های 3 تا 6 ماهه، به منظور کمک به تهویه مناسب و گردش هوای بهتر در بهاربند، با رعایت استانداردهای لازم باز شده است."
 

بهبود تهویه و گردش هوا در بهاربند گوساله‌ های 3 تا 6 ماه شرکت ملاردشیربهبود تهویه و گردش هوا در بهاربند گوساله‌ های 3 تا 6 ماه شرکت ملاردشیر