بهسازی لوله آب شرکت ملاردشیر 

بهسازی لوله آب شرکت ملاردشیر 

محمدی، کارشناس فنی شرکت، اعلام کرد: "عملیات بهسازی لوله آب شرکت ملاردشیر به منظور ارتقاء کارایی و جلوگیری از هدررفت آب انجام شد."
 

بهسازی لوله آب شرکت ملاردشیر