خرید حدود 600 تن نهاده سویا توسط شرکت ملاردشیر

خرید حدود 600 تن نهاده سویا توسط شرکت ملاردشیر

فتحی‌ نژاد، کارشناس تولید، اعلام کرد: "شرکت ملاردشیر اقدام به خرید حدود 600 تن نهاده سویا کرده که تاکنون 300 تن از این میزان وارد شرکت شده است."
 

خرید حدود 600 تن نهاده سویا توسط شرکت ملاردشیرخرید حدود 600 تن نهاده سویا توسط شرکت ملاردشیر