سم‌ پاشی جایگاه پرورش گوساله‌ های 3 تا 6 ماهه در شرکت ملاردشیر

سم‌ پاشی جایگاه پرورش گوساله‌ های 3 تا 6 ماهه در شرکت ملاردشیر

وزیری، مسئول پرورش تلیسه، اعلام کرد:" عملیات سم‌ پاشی جایگاه پرورش گوساله‌ های 3 تا 6 ماهه با هدف کاهش آلودگی‌، ارتقاء بهداشت و سلامت دام‌ ها در شرکت ملاردشیر انجام شد."