اجرای لایه دوم سالن 18  پروژه 6000 راسی ملایر و آماده‌ سازی برای تست تراکم

اجرای لایه دوم سالن 18  پروژه 6000 راسی ملایر و آماده‌ سازی برای تست تراکم

رضایی، سرپرست کارگاه پروژه ملایر، اعلام کرد:" عملیات اجرای لایه دوم در سالن 18 این پروژه آغاز و برای انجام آزمایش تراکم آماده شده است."