اجرای فرآیند خاکریزی لایه دوم سالن 19 پروژه 6000 رأسی ملایر

اجرای فرآیند خاکریزی لایه دوم سالن 19 پروژه 6000 رأسی ملایر

رضایی، سرپرست کارگاه پروژه ملایر، اعلام کرد:" اجرای لایه دوم خاکریزی در سالن 19 این پروژه انجام شد."
 

اجرای فرآیند خاکریزی لایه دوم سالن 19 پروژه 6000 رأسی ملایر