افتتاح مرکز کنترل تصویری شبانه‌روزی ملارد شیر با حضور مدیرکل دفتر مرکزی حراست شستا

افتتاح مرکز کنترل تصویری شبانه‌روزی ملارد شیر با حضور مدیرکل دفتر مرکزی حراست شستا

با حضور دکتر علیرضا ابراهیمی، مدیرکل دفتر مرکزی حراست شستا، مرکز کنترل تصویری شبانه‌روزی شرکت ملارد شیر افتتاح گردید. این مرکز با هدف تامین امنیت حداکثری شرکت و پایش تخصصی برنامه‌های روزانه واحد‌های تولید راه‌اندازی شده است.

 

مرکز کنترل تصویری شبانه‌روزی ملارد شیر به طور مداوم فعالیت‌های شرکت را نظارت می‌کند و مواردی که نیاز به پیگیری و هماهنگی دارد را در لحظه با واحد‌های مرتبط هماهنگ می‌نماید. این اقدام، نه تنها به افزایش امنیت در شرکت کمک می‌کند، بلکه نقشی کلیدی در رشد تولید و اجرای دقیق برنامه‌های تولید ایفا خواهد کرد.

 

افتتاح این مرکز، گامی مهم در جهت بهبود مدیریت و بهره‌وری در شرکت ملارد شیر محسوب می‌شود و نشان‌دهنده تعهد این شرکت به حفظ امنیت و ارتقای کیفیت تولید است. دکتر ابراهیمی در این مراسم از تلاش‌های صورت گرفته برای راه‌اندازی این مرکز قدردانی کرد و بر اهمیت این گونه اقدامات در پیشبرد اهداف شرکت تاکید نمود.

افتتاح مرکز کنترل تصویری شبانه‌روزی ملارد شیر با حضور مدیرکل دفتر مرکزی حراست شستاافتتاح مرکز کنترل تصویری شبانه‌روزی ملارد شیر با حضور مدیرکل دفتر مرکزی حراست شستاافتتاح مرکز کنترل تصویری شبانه‌روزی ملارد شیر با حضور مدیرکل دفتر مرکزی حراست شستاافتتاح مرکز کنترل تصویری شبانه‌روزی ملارد شیر با حضور مدیرکل دفتر مرکزی حراست شستاافتتاح مرکز کنترل تصویری شبانه‌روزی ملارد شیر با حضور مدیرکل دفتر مرکزی حراست شستاافتتاح مرکز کنترل تصویری شبانه‌روزی ملارد شیر با حضور مدیرکل دفتر مرکزی حراست شستاافتتاح مرکز کنترل تصویری شبانه‌روزی ملارد شیر با حضور مدیرکل دفتر مرکزی حراست شستاافتتاح مرکز کنترل تصویری شبانه‌روزی ملارد شیر با حضور مدیرکل دفتر مرکزی حراست شستا