عملیات درناژ و تخلیه قلوه سنگ برای کف‌ سازی محوطه کارخانه خوراک‌ سازی ملاردشیر

عملیات درناژ و تخلیه قلوه سنگ برای کف‌ سازی محوطه کارخانه خوراک‌ سازی ملاردشیر

محمدی، کارشناس فنی شرکت ملاردشیر، اعلام کرد:" عملیات درناژ و تخلیه قلوه‌ سنگ برای کف‌ سازی محوطه پروژه کارخانه تمام‌ اتوماتیک خوراک‌ سازی آغاز شد."

 

درناژ یا زهکشی، فرآیند دفع و خروج آب‌ های سطحی اضافی از طریق سفره زیرزمینی است. این روش به جلوگیری از شستشوی مصالح و خرابی لایه زیرین کمک می‌کند، زیرا نفوذ آب به لایه‌ های زیرین باعث کاهش ظرفیت باربری و نشست می‌شود.

 

شرکت ملارد شیر از درناژ برای محوطه کارخانه خوراک‌ سازی استفاده می‌کند تا از خرابی و نشست لایه‌ های زیرین جلوگیری کرده و پایداری و ظرفیت باربری زمین را افزایش دهد.
 

عملیات درناژ و تخلیه قلوه سنگ برای کف‌ سازی محوطه کارخانه خوراک‌ سازی ملاردشیرعملیات درناژ و تخلیه قلوه سنگ برای کف‌ سازی محوطه کارخانه خوراک‌ سازی ملاردشیر