عملیات خاکبرداری سالن‌ های پروژه 6000 رأسی ملایر  

عملیات خاکبرداری سالن‌ های پروژه 6000 رأسی ملایر  

رضایی، سرپرست کارگاه پروژه ملایر، اعلام کرد:" عملیات خاکبرداری سالن‌ های 12، 14، 15 و 16 در پروژه 6000 رأسی ملایر آغاز شده است."
 

عملیات خاکبرداری سالن‌ های پروژه 6000 رأسی ملایر