حمل مصالح جهت عملیات خاکریزی لایه دوم سالن 18 پروژه 6000 رأسی ملایر

حمل مصالح جهت عملیات خاکریزی لایه دوم سالن 18 پروژه 6000 رأسی ملایر

رضایی، سرپرست کارگاه پروژه ملایر، اعلام کرد:" حمل مصالح مورد نیاز برای اجرای خاکریزی لایه دوم احداث سالن 18 در پروژه 6000 رأسی ملایر انجام شد."