آزمایش تراکم لایه پنجم احداث دومین سیلوی ذرت پروژه 6000 رأسی ملایر انجام شد

آزمایش تراکم لایه پنجم احداث دومین سیلوی ذرت پروژه 6000 رأسی ملایر انجام شد

رضایی، سرپرست کارگاه پروژه ملایر، اعلام کرد:" آزمایش تراکم لایه پنجم احداث دومین سیلوی دپوی ذرت علوفه‌ ای در پروژه 6000 رأسی ملایر انجام شد."