برنده های مناقصات پروژه 6000 رأسی ملاردشیر انتخاب شدند

برنده های مناقصات پروژه 6000 رأسی ملاردشیر انتخاب شدند

 شرکت کاویان سوله و شرکت دکاموند به‌ عنوان برنده های مناقصه های پروژه 6000 رأسی ملایر  انتخاب شدند.

این تصمیم در جلسه بازگشایی پاکت مناقصه با حضور اعضای کمیسیون معاملات شرکت و نماینده هلدینگ کشت و دام و صنایع لبنی تامین به اطلاع عموم رسید. با توجه به بررسی دقیق پیشنهادات و مدارک ارائه شده توسط شرکت‌های مختلف، تصمیم به انتخاب شرکت کاویان سوله و شرکت دکاموند به‌ عنوان برنده های این مناقصه ها گرفته شد. این انتخاب براساس معیارهای مشخص و قانونی صورت گرفته است و به منظور ایجاد شرایطی مطلوب برای اجرای بهتر و مؤثرتر این پروژه ها انجام شده است.

اطلاعات تکمیلی مربوط به این مناقصه در سامانه کدال در دسترس است، جهت مشاهده جزئیات بیشتر می‌توانید به این سامانه مراجعه نمایید.

برنده های مناقصات پروژه 6000 رأسی ملایر ملاردشیر انتخاب شدندبرنده های مناقصات پروژه 6000 رأسی ملایر ملاردشیر انتخاب شدندبرنده های مناقصات پروژه 6000 رأسی ملاردشیر انتخاب شدندبرنده های مناقصات پروژه 6000 رأسی ملایر ملاردشیر انتخاب شدندبرنده های مناقصات پروژه 6000 رأسی ملایر ملاردشیر انتخاب شدندبرنده های مناقصات پروژه 6000 رأسی ملایر ملاردشیر انتخاب شدندبرنده های مناقصات پروژه 6000 رأسی ملایر ملاردشیر انتخاب شدندبرنده های مناقصات پروژه 6000 رأسی ملایر ملاردشیر انتخاب شدندبرنده های مناقصات پروژه 6000 رأسی ملایر ملاردشیر انتخاب شدندبرنده های مناقصات پروژه 6000 رأسی ملایر ملاردشیر انتخاب شدندبرنده های مناقصات پروژه 6000 رأسی ملایر ملاردشیر انتخاب شدندبرنده های مناقصات پروژه 6000 رأسی ملایر ملاردشیر انتخاب شدند