چاه اصلی کشاورزی شرکت ملاردشیر در مدار قرار گرفت

چاه اصلی کشاورزی شرکت ملاردشیر در مدار قرار گرفت

فرضی، مدیر کشاورزی شرکت ملارد شیر، اعلام کرد:" دینام چاه اصلی کشاورزی با سیستم شفت و غلاف که بیشترین برداشت آب از این حلقه صورت می‌گیرد، در کمترین زمان پس از اورهال، نصب و مجدداً به مدار بهره‌ برداری بازگشت."
 

چاه اصلی کشاورزی شرکت ملاردشیر در مدار قرار گرفتچاه اصلی کشاورزی شرکت ملاردشیر در مدار قرار گرفت